Άλλα / Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

  • - - - 0304591000 80: Ψαριών γλυκού νερού
  • - - - 0304595000 10: Άλλα
  • - - - - 0304595000 80 (2/0) : Πλευρά ρέγγας
  • - - - - 0304599000 80 (11/0) : Άλλα