Είδη με καθορισμένη μορφή / Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες.

  • - - 7222401000 80: Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
  • - - 7222405000 80: Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση
  • - - 7222409000 80 (2/0) : Άλλα