Κλάσματα στερεά / Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους.

  • - - - 1504301010 80: Φάλαινας ή φυσητήρα
  • - - - 1504301091 10: Άλλα
  • - - - - 1504301091 80: Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένoυ 1 kg ή λιγότερο
  • - - - - 1504301099 80: Άλλα