Άλλα / Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα.

Deutsch 4 Español 1 Français 1 Nederlands 1

  • - - - - - 7204499010 80: απορρίμματα
  • - - - - - 7204499090 80: Άλλα