Αχλάδια / Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

 • - - 2008401100 10: Με προσθήκη αλκοόλης
 • - - - 2008401100 20: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - 2008401100 30: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος
 • - - - - - 2008401100 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas
 • - - - - - 2008401900 80: Άλλα
 • - - - - 2008402100 10: Άλλα
 • - - - - - 2008402100 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas
 • - - - - - 2008402900 80: Άλλα
 • - - - 2008403100 10: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - 2008403100 80: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος
 • - - - - 2008403900 80: Άλλα
 • - - 2008405100 10: Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
 • - - - 2008405100 20: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - 2008405100 80 (2/0) : Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος
 • - - - - 2008405900 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - 2008407100 10: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - 2008407100 80 (2/0) : Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος
 • - - - - 2008407900 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - 2008409000 80 (2/0) : Χωρίς προσθήκη ζάχαρης