Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα.

Deutsch 1

 • - - - 0207271000 10: Τεμάχια
 • - - - - 0207271000 80: Χωρίς κόκαλα
 • - - - - 0207272000 10: Με κόκαλα
 • - - - - - 0207272000 80: Μισά ή τέταρτα
 • - - - - - 0207273000 80: Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
 • - - - - - 0207274000 80: Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
 • - - - - - 0207275000 80: Στήθη και τεμάχια από στήθη
 • - - - - - 0207276000 10: Μηροί και τεμάχια μηρών
 • - - - - - - 0207276000 80: Κνήμες και τεμάχια κνημών
 • - - - - - - 0207277000 80: Άλλα
 • - - - - - 0207278000 80: Άλλα
 • - - - 0207279100 10: Παραπροϊόντα σφαγίων
 • - - - - 0207279100 80: Συκώτια
 • - - - - 0207279900 80: Άλλα