Άλλα / Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα.

Čeština 1 Deutsch 4

  • - - - - 2827398510 80: Μονοχλωριούχος χαλκός με καθαρότητα, κατά βάρος, 96 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 99 % (CAS RN 7758-89-6)
  • - - - - 2827398520 80: Πενταχλωρίδιο του αντιμόνιου με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο (CAS RN 7647-18-9)
  • - - - - 2827398540 80: Χλωριούχο βάριο, διένυδρο (CAS RN 10326-27-9)
  • - - - - 2827398590 80: Άλλα