Άλλα / Γάλου / Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος.

  • - - - - 1602318010 80: Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών
  • - - - - 1602318090 80: Άλλα