Σύκα / Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά.

  • - - 0804201000 80: Νωπά
  • - - 0804209000 80: Ξερά