Κιβώτια ταχυτήτων / Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους.

  • - - - - 8708405010 80: Αυτόματο υδροδυναμικό κιβώτιο ταχυτήτων - με υδραυλικό μετατροπέα ροπής, - χωρίς ενδιάμεσο κιβώτιο και αρθρωτούς άξονες μετάδοσης, - έστω και με εμπρόσθιο διαφορικό, για χρήση στην κατασκευή αυτοκινήτων του κεφαλαίου 87
  • - - - - 8708405030 80: Συγκρότημα κιβωτίου ταχυτήτων με μία ή δύο εισόδους και τουλάχιστον τρεις εξόδους από χυτό περίβλημα αλουμινίου με συνολικές διαστάσεις (εκτός από τους άξονες) το πολύ 455 mm (πλάτος) x 462 mm (ύψος), 680 mm μήκος, εφοδιασμένο με τουλάχιστον: - έναν άξονα εξόδου με εξωτερικές αυλακώσεις (σφηνόδρομους), - περιστροφικό διακόπτη για ένδειξη της θέσης της ταχύτητας, - τη δυνατότητα διαφορικού για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών
  • - - - - 8708405090 80: Άλλα