Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα.

 • - - - 2710121100 80: Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία
 • - - - 2710121500 80: Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 12 11
 • - - - 2710122100 10: Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
 • - - - - 2710122100 20: Ειδικά αποστάγματα
 • - - - - - 2710122100 80 (4/0) : Ελαφρό πετρέλαιο
 • - - - - - 2710122500 80 (4/0) : Άλλα
 • - - - - 2710123100 10: Άλλα
 • - - - - - 2710123100 20: Βενζίνη για κινητήρες
 • - - - - - - 2710123100 80 (4/0) : Βενζίνη αεροπλάνων
 • - - - - - - 2710124100 10: Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο
 • - - - - - - - 2710124100 20: Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το l
 • - - - - - - - - 2710124100 80 (4/0) : Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) μικρότερο του 95
 • - - - - - - - - 2710124500 80 (4/0) : Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98
 • - - - - - - - - 2710124900 80 (4/0) : Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 98
 • - - - - - - - 2710125100 10: Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l
 • - - - - - - - - 2710125100 80 (4/0) : Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) μικρότερο του 98
 • - - - - - - - - 2710125900 80 (4/0) : Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 98
 • - - - - - 2710127000 80 (4/0) : Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης
 • - - - - - 2710129000 80 (4/0) : Άλλα ελαφρά λάδια