Μη πλαστικοποιημένες / Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές.

  • - - - 3912110020 80: Οξική κυτταρίνη σε μορφή νιφάδων
  • - - - 3912110030 80: Τριοξική κυτταρίνη (CAS RN 9012-09-3)
  • - - - 3912110040 80: Διοξική κυτταρίνη σε σκόνη
  • - - - 3912110090 80: Άλλες