Άλλα / Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια.

 • - - - 0210991000 10: Κρέατα
 • - - - - 0210991000 80: Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξεραμένα
 • - - - - 0210992100 10: Προβατοειδών και αιγοειδών
 • - - - - - 0210992100 80: Με κόκαλα
 • - - - - - 0210992900 80 (2/0) : Χωρίς κόκαλα
 • - - - - 0210993100 80: Ταράνδων
 • - - - - 0210993900 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - 0210994100 10: Παραπροϊόντα σφαγίων
 • - - - - 0210994100 20: Χοίρων κατοικιδίων
 • - - - - - 0210994100 80: Συκώτια
 • - - - - - 0210994900 80: Άλλα
 • - - - - 0210995100 10: Βοοειδών
 • - - - - - 0210995100 80 (2/0) : Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα
 • - - - - - 0210995900 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - 0210997100 10: Άλλα
 • - - - - - 0210997100 20: Συκώτια πουλερικών
 • - - - - - - 0210997100 80: Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη
 • - - - - - - 0210997900 80: Άλλα
 • - - - - - 0210998500 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - 0210999000 80 (2/0) : Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιμα