Άλλα / Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα.

Deutsch 12 Magyar 1 Nederlands 2 Polski 13 Slovenčina 4 Slovenščina 1

  • - - - - - - 2710122592 10: Μείγματα με βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 10 % (v/v)
  • - - - - - - - 2710122592 80: που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - - - - - 2710122598 80: που δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - - - - 2710122599 80: Άλλη