Μέρη και εξαρτήματα / Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό.

Deutsch 49 English 7 Français 2 Nederlands 7

  • - - 9013900500 80: Για διόπτρες σκόπευσης για όπλα ή για περισκόπια
  • - - 9013901000 80: Διατάξεων με υγρούς κρυστάλλους (LCD)
  • - - 9013908000 80: Άλλων