Άλλα / Συκώτια, αυγά και σπέρματα.

  • - - - - 0303919010 80: Τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Thunnus obesus)
  • - - - - 0303919020 80: Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)
  • - - - - 0303919091 10: Άλλα
  • - - - - - 0303919091 80: Αυγά
  • - - - - - 0303919099 80: Άλλα