Άλλοι / Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές.

  • - - - - 8548102910 80: Εξαντλημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές ιόντων λιθίου ή νικελίου-μεταλλικού υδριδίου
  • - - - - 8548102990 80: Άλλα