Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ).

Deutsch 19 Suomi 2 Français 15 Slovenčina 2

  • - - 8526100010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8526100020 80: Αισθητήρας ραντάρ με μονάδα ελέγχου του συστήματος αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - 8526100090 80: Άλλες