Σύρματα / Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - - 8101960010 80: Σύρμα από βολφράμιο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο τουλάχιστον 99 % με: - μέγιστη διάσταση εγκάρσιας τομής το πολύ 50 µm - αντίσταση κυμαινόμενη μεταξύ 40 και 300 Ohm/1 m, του τύπου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμαινόμενων μετωπικών υαλοπινάκων αυτοκινήτων
  • - - - 8101960020 80: Σύρμα από βολφράμιο - με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 99,95 % και άνω, και - με μέγιστη διάσταση εγκάρσιας διατομής το πολύ 1,02 mm
  • - - - 8101960090 80: Άλλο