Σύρματα / Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - - 8101960010 80: Σύρμα από βολφράμιο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο τουλάχιστον 99|% με: -|μέγιστη διάσταση εγκάρσιας τομής το πολύ 50|µm -|αντίσταση κυμαινόμενη μεταξύ 40|και 300|Ohm/1|m, του τύπου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμαινόμενων μετωπικών υαλοπινάκων αυτοκινήτων
  • - - - 8101960020 80: Σύρμα από βολφράμιο -|με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 99,95|% και άνω, και -|με μέγιστη διάσταση εγκάρσιας διατομής το πολύ 1,02|mm
  • - - - 8101960090 80: Άλλο