ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ.

 • 7401000000 80: Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού)
 • 7402000000 80: Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό
 • 7403000000 80 (9/0) : Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή
 • 7404000000 80 (4/0) : Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού
 • 7405000000 80: Κράματα μητρικά χαλκού
 • 7406000000 80 (2/0) : Σκόνες και ψήγματα χαλκού
 • 7407000000 80 (4/0) : Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό
 • 7408000000 80 (7/0) : Σύρματα από χαλκό
 • 7409000000 80 (11/0) : Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15|mm
 • 7410000000 80 (6/0) : Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15|mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)
 • 7411000000 80 (5/0) : Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό
 • 7412000000 80 (2/0) : Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό
 • 7413000000 80 (2/0) : Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία
 • 7415000000 80 (7/0) : Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδερο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια) κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό
 • 7418000000 80 (2/0) : Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό
 • 7419000000 80 (4/0) : Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό