Τζιν και τζινέβρα / Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

  • - - 2208501100 10: Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο
  • - - - 2208501100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
  • - - - 2208501900 80: Που υπερβαίνει τα 2 l
  • - - 2208509100 10: Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο
  • - - - 2208509100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
  • - - - 2208509900 80: Που υπερβαίνει τα 2 l