Άλλα / Μέρη / Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως.

Čeština 7 Deutsch 4 Italiano 3 Nederlands 1

  • - - - 8424908020 80: Για πυροσβεστήρες που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8424908030 80: Δοχεία από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), χωρητικότητας 50 ml, όχι όμως άνω των 600 ml, εφοδιασμένα με ακροφύσιο, του είδους που χρησιμοποιείται ως μέρος μηχανικών ψεκαστήρων υγρών
  • - - - 8424908080 80: Άλλα