Πενταφθοροπροπάνια, εξαφθοροπροπάνια και επταφθοροπροπάνια.

  • - - - - - 2903392710 80: 1,1,1,3,3-Πενταφθοροπροπάνιο (CAS RN 460-73-1)
  • - - - - - 2903392790 80: Άλλα