ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ.

 • 4801000000 80: Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
 • 4802000000 80 (13/0) : Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο και την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, μη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, άλλα από το χαρτί των κλάσεων 4801 ή 4803. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)
 • 4803000000 80 (5/0) : Χαρτί του τύπου που προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά παρασκευάσματα (ντεμακιγιάζ), πετσέτες χεριών, χαρτοπετσέτες φαγητού ή για διάφορες άλλες οικιακές χρήσεις, χρήσεις υγιεινής ή καθαρισμού, έστω και ρυτιδωμένο (κρεπαρισμένο), πτυχωτό, ανάγλυφο (γκοφρέ), διάτρητο, χρωματισμένο, επιφανειακώς διακοσμημένο ή τυπωμένο, σε ρολούς ή φύλλα
 • 4804000000 80 (17/0) : Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4802 ή 4803
 • 4805000000 80 (14/0) : Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού
 • 4806000000 80 (4/0) : Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
 • 4807000000 80 (2/0) : Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε φύλλα
 • 4808000000 80 (3/0) : Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσης 4803
 • 4809000000 80 (2/0) : Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
 • 4810000000 80 (14/0) : Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχριση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη
 • 4811000000 80 (9/0) : Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, επιστρωμένα, επιχρισμένα, διαποτισμένα, επικαλυμμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα επιφανειακώς σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, σε ρόλους ή φύλλα, εκτός από εκείνα του είδους που περιγράφεται στις κλάσεις 4803, 4809 ή 4810
 • 4812000000 80: Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις
 • 4813000000 80 (3/0) : Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες
 • 4814000000 80 (2/0) : Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων
 • 4816000000 80 (2/0) : Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά
 • 4817000000 80 (3/0) : Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας
 • 4818000000 80 (5/0) : Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας) και συναφή χαρτιά, χαρτοβάμβακας ή ιστοί κυτταρινικών ινών των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις ή χρήσεις υγιεινής, σε ρόλους με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm ή κομμένα σε διάφορα σχήματα. Χαρτομάντιλα, χαρτιά ντεμακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζομάνηλα, χαρτοπετσέτες φαγητού, χάρτινα σεντόνια, παρόμοια είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις καθαρισμού, υγιεινής ή για νοσοκομεία, ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμάτων από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ιστούς κυτταρινικών ινών
 • 4819000000 80 (6/0) : Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια
 • 4820000000 80 (6/0) : Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοθέτες, ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι
 • 4821000000 80 (2/0) : Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη
 • 4822000000 80 (2/0) : Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρυμένα
 • 4823000000 80 (7/0) : Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης