Σε κυλίνδρους / Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο και την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, μη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, άλλα από το χαρτί των κλάσεων 4801 ή 4803. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί).

  • - - - 4802611500 80: Με βάρος κατώτερο των 72 g κατά m$2 και των οποίων περισσότερο του 50 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο
  • - - - 4802618000 80: Άλλα