Άλλα / Άλλα όργανα / Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Čeština 1 Deutsch 4 Nederlands 2

  • - - - - 9025808010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 9025808090 80: Άλλα