Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.).

  • - - - - 0307492010 80: Καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα
  • - - - - 0307492090 80: Άλλα