Από μπαμπού / Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601. Τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα).

  • - - - 4602110010 80: Δσ καδορισμευημ μοπφη, Χειροποίητες
  • - - - 4602110090 80: Άλλη