Άλλο / Καλαμπόκι / ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ.

Deutsch 1 Nederlands 2 Slovenčina 1

  • - - 1005900020 80: Υαλώδης αραβόσιτος ειδικού βάρους ίσου ή περισσότερου από 75,5 kg/hl, με ποσοστό υαλωδών σπερμάτων ίσο ή περισσότερο από 92% κατά βάρος και μέγιστο δείκτη επίπλευσης 26 και με προορισμό τη μεταποίηση
  • - - 1005900090 80: Άλλο