Καλυμμένα και κλειστά / Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές, μη-αυτοπροωθούμενα.

  • - - - 8606911000 80: Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ)
  • - - - 8606918000 80: Άλλα