Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου.

Deutsch 31 English 10 Español 1 Français 25 Italiano 1 Svenska 1

Πλαστικό κάθισμα τουαλέτας το οποίο διαθέτει…

Πλαστικό κάθισμα τουαλέτας το οποίο διαθέτει μηχανισμό με τον οποίο τοποθετείται πλαστικό κάλυμμα στο κάθισμα.

Στο πίσω μέρος του καθίσματος τοποθετείται εσωτερικά ρολό στο οποίο είναι περιτυλιγμένο πλαστικό φύλλο σε μορφή σωλήνα.

Το πλαστικό κάλυμμα εφαρμόζεται γύρω από το κάθισμα και μετά από κάθε χρήση, με το πάτημα ενός κουμπιού εναλλάσσεται με καθαρό κομμάτι.

Το χρησιμοποιημένο κάλυμμα τυλίγεται σε ρολό και αφαιρείται. Το προϊόν συσκευάζεται σε κουτί το οποίο περιλαμβάνει το καπάκι και το πλαστικό φύλλο.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ