Καλώδια από οπτικές ίνες / Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης.

Български 8 Deutsch 207 English 42 Español 3 Français 20 Magyar 1 Nederlands 19 Polski 4 Svenska 1

Καλώδιο οπτικών ινών (Optical Ground Wire)…

Καλώδιο οπτικών ινών (Optical Ground Wire) το οποίο χρησιμοποιείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αφενός μεν για την προστασία των γραμμών υψηλής τάσης από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κεραυνούς κ.λ.π.) και αφετέρου για τηλεπικοινωνίες.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΟ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ