Καπνά flue cured / Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων.

  • - - - 2401108510 80: Καπνά flue cured τύπου Virginia
  • - - - 2401108590 80: Άλλα