Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας).

  • - - - - 0204223010 80: Προβατοειδών κατοικιδίων
  • - - - - 0204223090 80: Άλλα