Άλλα / Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης.

  • - - 2849901000 80: Βορίου
  • - - 2849903000 80: Βολφραμίου
  • - - 2849905000 80 (2/0) : Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου
  • - - 2849909000 80: Άλλα