Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού.

 • - - 0813501200 10: Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806
 • - - - 0813501200 20: Χωρίς δαμάσκηνα
 • - - - - 0813501200 80: Από καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς του jacquier, καρπούς της σαπότης, καρπούς της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρπούς της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες
 • - - - - 0813501500 80: Άλλα
 • - - - 0813501900 80: Με δαμάσκηνα
 • - - 0813503100 10: Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802
 • - - - 0813503100 80 (2/0) : Από τροπικούς καρπούς
 • - - - 0813503900 80 (4/0) : Άλλα
 • - - 0813509100 10: Άλλα μείγματα
 • - - - 0813509100 80 (4/0) : Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα
 • - - - 0813509900 80 (5/0) : Άλλα