ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ.

  • 8001000000 80 (2/0) : Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή
  • 8002000000 80: Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου
  • 8003000000 80: Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο
  • 8007000000 80 (2/0) : Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο