Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο.

  • - - - - - 2008191230 80: περιέχουν φουντούκια
  • - - - - - 2008191280 80: Άλλα