Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,002 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,1 %.

Dansk 1 Deutsch 4 Français 2 Magyar 2 Italiano 3

  • - - - - - - - 2710194721 10: παραφινικά πετρέλαια εσωτερικής καύσης (gas oils) που προέρχονται από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης, σε καθαρή μορφή; μείγματος με περιεκτικότητα κατά βάρος πάνω από 20 % παραφινικών πετρελαίων από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - - - - - - 2710194721 80: Που αποστέλλονται από τον Καναδά
  • - - - - - - - - 2710194729 80: Άλλα
  • - - - - - - - 2710194730 80: Μείγματα με περιεκτικότητα κατά βάρος το πολύ 20 % σε παραφινικά πετρέλαια από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - - - - - 2710194790 80: Άλλα