Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού.

  • - - 8479301000 80: Πιεστήρια
  • - - 8479309000 80: Άλλες