Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα).

  • - - 4105301000 80: Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα
  • - - 4105309000 80: Άλλα