Άλλα / Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

  • - - - - - 0303899010 80: Ψάρια του είδους Kathetostoma giganteum
  • - - - - - 0303899020 80: Γόπα (Boops boops)
  • - - - - - 0303899030 80: Κοκκινοφίδιο (Genypterus capensis) για μεταποίηση
  • - - - - - 0303899090 80: Άλλα