Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg.

Čeština 1 Deutsch 8 English 3 Suomi 1 Lietuvių 4 Latviešu 18 Nederlands 3 Polski 14 Română 9

  • - - 3105100010 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος,χωρίς περιεκτικότητα σε φώσφορο ή/και κάλιο
  • - - 3105100020 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P₂O₅ ή/και περιεκτικότητα σε κάλιο που εκφράζεται ως K₂O μικρότερη από 3% κατά βάρος
  • - - 3105100030 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 ή/και περιεκτικότητα σε κάλιο που εκφράζεται ως K@2O 3% ή μεγαλύτερη κατά βάρος
  • - - 3105100040 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 ή/και περιεκτικότητα σε κάλιο που εκφράζεται ως K@2O 6% ή μεγαλύτερη κατά βάρος αλλά μικρότερη από 9% κατά βάρος
  • - - 3105100050 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 ή/και περιεκτικότητα σε κάλιο που εκφράζεται ως K@2O 9% ή μεγαλύτερη κατά βάρος αλλά μικρότερη από 12% κατά βάρος
  • - - 3105100090 80: Άλλα