Άλλα / Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη.

Български 1 Čeština 1 Deutsch 28 Español 3 Français 2 Nederlands 1

  • - - - 3923109010 80: Θήκες για φωτομάσκες ή για δισκία πυριτίου (wafer): - αποτελούμενες από αντιστατικά υλικά ή μεικτά θερμοπλαστικά υλικά που παρουσιάζουν ειδικές ιδιότητες ηλεκτροστατικής εκκένωσης και απαέρωσης, - με μη πορώδη επιφάνεια, ανθεκτική στην τριβή ή την κρούση, - εφοδιασμένες με ειδικά σχεδιασμένο σύστημα συγκράτησης που προστατεύει τη φωτομάσκα ή τα δισκία πυριτίου από επιφανειακές φθορές ή μικροζημίες και - με ή χωρίς στεγανωτικό παρέμβυσμα, του είδους που χρησιμοποιείται στη φωτολιθογραφία ή σε άλλου είδους παραγωγή ημιαγωγών για την προστασία των φωτομασκών ή των δισκίων πυριτίου
  • - - - 3923109090 80: Άλλα