Κινητήρες συνεχούς ρεύματος / Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W.

 • - - - - 8501109910 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - - 8501109954 10: Άλλα
 • - - - - - 8501109954 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 25,4|mm, ονομαστική ταχύτητα 2|260|(±15|%) ή 5|420|(±15|%) στροφές ανά λεπτό και τάση παροχής ρεύματος 1,5|V ή 3|V
 • - - - - - 8501109956 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: -|ταχύτητας περιστροφής έως και 7|000|rpm (χωρίς φορτίο), -|ονομαστικής τάσης 12|V (± 4|V), -|μέγιστης ισχύος 13,78|W (σε 3,09|A), -|καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας -40°C έως 160°C, -|με οδοντωτούς τροχούς σύνδεσης -|με μηχανική διεπαφή στερέωσης -|με 2|ηλεκτρικές συνδέσεις -|μέγιστης ροπής 100|Nm
 • - - - - - 8501109957 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: -|με ταχύτητα δρομέα το πολύ 6|500|ΣΑΛ άνευ φορτίου· -|με ονομαστική τάση 12,0|V (+/-|0,1)· -|με καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας - 40|°C και άνω, το πολύ όμως + 165|°C· -|έστω και με συνδετικό οδοντωτό τροχό, -|έστω και με σύνδεσμο μηχανής
 • - - - - - 8501109958 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: -|ταχύτητας περιστροφής έως και 6|500|rpm (χωρίς φορτίο), -|ονομαστικής τάσης 12|V (± 4|V), -|μέγιστης ισχύος κάτω από 20|W, -|καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας -40°C έως 160°C, -|με μηχανισμό ατέρμονου κοχλία, -|με μηχανική διεπαφή στερέωσης -|με 2|ηλεκτρικές συνδέσεις -|μέγιστης ροπής 75|Nm
 • - - - - - 8501109960 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: -|με ταχύτητα δρομέα 3|500|ΣΑΛ και άνω, το πολύ όμως 5|000|ΣΑΛ υπό φορτίο και 6|500|ΣΑΛ άνευ φορτίου, -|με τάση παροχής ρεύματος 100|V|και άνω, το πολύ όμως 240|V, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών φριτεζών
 • - - - - - 8501109965 80: Ηλεκτρικός ενεργοποιητής στροβιλοσυμπιεστή, με: -|κινητήρα συνεχούς ρεύματος, -|ενσωματωμένο μηχανισμό μετάδοσης, -|δύναμη (έλξης) 200|N και άνω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 140|°C, -|δύναμη (έλξης) 250N και άνω σε κάθε θέση της διαδρομής του, -|ωφέλιμη διαδρομή 15|mm έως και 25|mm, -|έστω και με ενσωματωμένη διεπαφή διαγνωστικού συστήματος
 • - - - - - 8501109970 80: Βαθμιδωτός κινητήρας συνεχούς ρεύματος, -|με γωνία βήματος 7,5|° (± 0,5|°) -|με διφασική περιέλιξη,| -|με ονομαστική τάση 9|V και άνω, το πολύ όμως 16,0|V, -|με προδιαγραφή περιοχής θερμοκρασιών τουλάχιστον- 40|°C έως + 105|°C, -|με ή χωρίς συνδετικό οδοντωτό τροχό, -|με ή χωρίς συνδετήρα ελέγχου κινητήρα
 • - - - - - 8501109975 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος μόνιμης διέγερσης με -|πολυφασικό τύλιγμα -|εξωτερική διάμετρο κυμαινόμενη μεταξύ 28|και 35|mm, -|ονομαστική ταχύτητα περιστροφής το πολύ 12|000|ΣΑΛ, -|τάση παροχής ρεύματος κυμαινόμενη μεταξύ 8|και 27|V
 • - - - - - 8501109979 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος με ψήκτρες και εσωτερικό στροφέα με τριφασική περιέλιξη, έστω και εφοδιασμένος με ατέρμονα κοχλία, με προδιαγραφές εύρους θερμοκρασίας που καλύπτουν τουλάχιστον το πεδίο τιμών - 20°C έως + 70°C
 • - - - - - 8501109980 80: Βηματικός κινητήρας ΣΡ, -|με γωνία βήματος 7,5° (± 0,5°), -|ροπή αποσυγχρονισμού σε θερμοκρασία 25°C 25|mNm και άνω -|συχνότητα παλμών αποσυγχρονισμού 1|500pps και άνω -|διφασικό τύλιγμα και ονομαστική τάση 10,5V και άνω, το πολύ όμως 16,0V
 • - - - - - 8501109981 80: Βαθμιδωτός κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με γωνία βήματος 18|° ή περισσότερο, ασφαλιστική ροπή στρέψεως 0,5|mNm ή περισσότερο, φλάντζα συνδέσεως οι εξωτερικές διαστάσεις της οποίας δεν υπερβαίνουν τα 22|mm|!x!|68|mm, διφασική περιέλιξη και ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5|W
 • - - - - - 8501109982 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 29|mm, ονομαστική ταχύτητα 1|500|(±15|%) ή 6|800|(±15|%) στροφές ανά λεπτό και τάση παροχής ρεύματος 2|V ή 8|V
 • - - - - - 8501109990 80: Άλλα