Κινητήρες συνεχούς ρεύματος / Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W.

Čeština 5 Deutsch 30 Español 12 Français 5 Nederlands 7 Svenska 1

 • - - - - 8501109910 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - - 8501109954 10: Άλλα
 • - - - - - 8501109954 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 25,4 mm, ονομαστική ταχύτητα 2 260 (±15 %) ή 5 420 (±15 %) στροφές ανά λεπτό και τάση παροχής ρεύματος 1,5 V ή 3 V
 • - - - - - 8501109956 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: - ταχύτητας περιστροφής έως και 7 000 rpm (χωρίς φορτίο), - ονομαστικής τάσης 12 V (± 4 V), - μέγιστης ισχύος 13,78 W (σε 3,09 A), - καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας -40°C έως 160°C, - με οδοντωτούς τροχούς σύνδεσης - με μηχανική διεπαφή στερέωσης - με 2 ηλεκτρικές συνδέσεις - μέγιστης ροπής 100 Nm
 • - - - - - 8501109957 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: - με ταχύτητα δρομέα το πολύ 6 500 ΣΑΛ άνευ φορτίου· - με ονομαστική τάση 12,0 V (+/- 0,1)· - με καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας - 40 °C και άνω, το πολύ όμως + 165 °C· - έστω και με συνδετικό οδοντωτό τροχό, - έστω και με σύνδεσμο μηχανής
 • - - - - - 8501109958 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: - ταχύτητας περιστροφής έως και 6 500 rpm (χωρίς φορτίο), - ονομαστικής τάσης 12 V (± 4 V), - μέγιστης ισχύος κάτω από 20 W, - καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας -40°C έως 160°C, - με μηχανισμό ατέρμονου κοχλία, - με μηχανική διεπαφή στερέωσης - με 2 ηλεκτρικές συνδέσεις - μέγιστης ροπής 75 Nm
 • - - - - - 8501109960 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: - με ταχύτητα δρομέα 3 500 ΣΑΛ και άνω, το πολύ όμως 5 000 ΣΑΛ υπό φορτίο και 6 500 ΣΑΛ άνευ φορτίου, - με τάση παροχής ρεύματος 100 V και άνω, το πολύ όμως 240 V, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών φριτεζών
 • - - - - - 8501109965 80: Ηλεκτρικός ενεργοποιητής στροβιλοσυμπιεστή, με: - κινητήρα συνεχούς ρεύματος, - ενσωματωμένο μηχανισμό μετάδοσης, - δύναμη (έλξης) 200 N και άνω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 140 °C, - δύναμη (έλξης) 250N και άνω σε κάθε θέση της διαδρομής του, - ωφέλιμη διαδρομή 15 mm έως και 25 mm, - έστω και με ενσωματωμένη διεπαφή διαγνωστικού συστήματος
 • - - - - - 8501109970 80: Βαθμιδωτός κινητήρας συνεχούς ρεύματος, - με γωνία βήματος 7,5 ° (± 0,5 °) - με διφασική περιέλιξη,  - με ονομαστική τάση 9 V και άνω, το πολύ όμως 16,0 V, - με προδιαγραφή περιοχής θερμοκρασιών τουλάχιστον- 40 °C έως + 105 °C, - με ή χωρίς συνδετικό οδοντωτό τροχό, - με ή χωρίς συνδετήρα ελέγχου κινητήρα
 • - - - - - 8501109975 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος μόνιμης διέγερσης με - πολυφασικό τύλιγμα - εξωτερική διάμετρο κυμαινόμενη μεταξύ 28 και 35 mm, - ονομαστική ταχύτητα περιστροφής το πολύ 12 000 ΣΑΛ, - τάση παροχής ρεύματος κυμαινόμενη μεταξύ 8 και 27 V
 • - - - - - 8501109979 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος με ψήκτρες και εσωτερικό στροφέα με τριφασική περιέλιξη, έστω και εφοδιασμένος με ατέρμονα κοχλία, με προδιαγραφές εύρους θερμοκρασίας που καλύπτουν τουλάχιστον το πεδίο τιμών - 20°C έως + 70°C
 • - - - - - 8501109980 80: Βηματικός κινητήρας ΣΡ, - με γωνία βήματος 7,5° (± 0,5°), - ροπή αποσυγχρονισμού σε θερμοκρασία 25°C 25 mNm και άνω - συχνότητα παλμών αποσυγχρονισμού 1 500pps και άνω - διφασικό τύλιγμα και ονομαστική τάση 10,5V και άνω, το πολύ όμως 16,0V
 • - - - - - 8501109981 80: Βαθμιδωτός κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με γωνία βήματος 18 ° ή περισσότερο, ασφαλιστική ροπή στρέψεως 0,5 mNm ή περισσότερο, φλάντζα συνδέσεως οι εξωτερικές διαστάσεις της οποίας δεν υπερβαίνουν τα 22 mm !x! 68 mm, διφασική περιέλιξη και ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 W
 • - - - - - 8501109982 80: Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 29 mm, ονομαστική ταχύτητα 1 500 (±15 %) ή 6 800 (±15 %) στροφές ανά λεπτό και τάση παροχής ρεύματος 2 V ή 8 V
 • - - - - - 8501109990 80: Άλλα