Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος.

Deutsch 18 Français 2

  • - - - - 8501109310 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8501109390 80: Άλλοι