Άλλα / Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - - 2914199020 80: Eπταν-2-όνη (CAS RN 110-43-0)
  • - - - - 2914199030 80: 3-Mεθυλοβουτανόνη (CAS RN 563-80-4)
  • - - - - 2914199040 80: Πενταν-2-όνη (CAS RN 107-87-9)
  • - - - - 2914199050 80: Ακετυλακετονικό ασβέστιο (CAS RN 19372-44-2) για χρήση στην παραγωγή συστημάτων σταθεροποιητή υπό μορφή δισκίων
  • - - - - 2914199090 80: Άλλες