Κλάσματα στερεά / Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από συκώτια.

  • - - - 1504201010 80: Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο
  • - - - 1504201090 80: Άλλα