Κινητήρες κοινοί / Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W.

  • - - - - 8501109110 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8501109190 80: Άλλοι