Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως.

  • - - - - - 8708943520 80: Σύστημα οδήγησης τύπου κρεμαγιέρας, σε περίβλημα αλουμινίου με ομοκινητικούς γυγγλιμούς, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - - - 8708943590 80: Άλλα